Ekonomske teme

Ekonomski fakultet u Nišu preko Centra za izdavačku delatnost izdaje časopis Ekonomske teme. Časopis je, prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u kategoriji vodećeg časopisa nacionalnog značaja (M51). Časopis izlazi 4 puta godišnje.

Svi radovi koji se objavljuju moraju ispunjavati kriterijume iz Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Svaki rad, da bi bio objavljen, mora biti sređen u skladu sa Uputstvom za pisanje radova, i imati dve pozitivne recenzije.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomske teme je prof. dr Dragana Radenkovic Jocic (ekonomsketeme@eknfak.ni.ac.rs).

Časopis „Ekonomske teme“
Ekonomski fakultet Niš
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Niš
imejl: ekonomske-teme@eknfak.ni.ac.rs


ISSN: 0353-8648 (Štampano izdanje)
ISSN: 2217-3668 (Online izdanje)