ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (2) 3, 171-196

ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ”


Санела Мрдаковић, Милош Тодоровић

Резиме:   Кинеске инвестиционе активности и инфраструктурни развој у Африци у оквиру иницијативе „Појас и пут” (БРИ) променили су изгледе економске сарадње афричких земаља и највеће азијске привреде. Африка има истакнуту улогу у једном од кључних коридора БРИ, због чега је Кина активно ангажована на континенту кроз изградњу инфраструктуре, развој лука, трговинске и инвестиционе активности. Кина је највећи билатерални трговински партнер Африке и страни директни инвеститор. Овај рад анализира инвестиционе и трговинске токове Кине и Африке, значај афричких земаља за БРИ и односе Кине и Африке у геополитичком троуглу САД-ЕУ-Русија. Применили смо корелациону анализу за процену интензитета односа СДИ и трговине и ауторегресиони модел за екстраполацију података о увозу и извозу за дати период са циљем предвиђања трендова у развоју економских односа Кине и Африке. Емпиријски резултати указују на снажну корелацију између СДИ и трговинских токова Кине и афричких земаља. Ауторегресиони модел предвиђа значајно повећање њихових трговинских токова, што, уз инфраструктурни развој Кине у Африци, сугерише промене у динамици њихове трговинске сарадње и географској структури спољне трговине афричких земаља.

Кључне речи:  Економски односи Кине и афричких земаља; Пут свиле; Појас и пут; кинеске инвестиције у Африци

ПДФ датотека чланка: ТРГОВИНСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ОДНОСИ КИНЕ И АФРИЧКИХ ЗЕМАЉА У ОКВИРУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ПОЈАС И ПУТ”