ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (2) 1, 121-144

ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ БИТКОИНА


Александар Дамјановић, Микица Дреновак

Резиме:  Рад демонстрира употребну моћ алтернативних извора података. Ослањајући се на индикаторе добијене рударењем онлајн јавно доступних чланака, рад анализира њихов утицај на приносе Биткоина. Ово истраживање показује да су у првом кварталу 2022. године приноси на Биткоин могли да се објасне сентиментом информација добијених из вести са онлајн портала. Међутим, пронашли смо да је веза између сентимента вести о Биткоину и његових приноса негативна. Овакав резултат се може објаснити као аномалија истраживаног периода који карактерише зачетак глобалне политичке кризе изазване ратом у Источној Европи и превирања на крипто-тржишту. Наше истраживање такође потврђује да су се и вести о Итеруму, Биткоиновој инвестиционој алтернативи, одразиле на приносе Биткоина. Са друге стране, рад није успео да пронађе везу између лексичке читљивости текстова (тј. јасноће са којом је текст написан, што је мерено индексом замагљености) и приноса на Биткоин у анализираном периоду. Прикупљени докази говоре у прилог постојању неефикасности на тржишту Биткоина. У овом раду такође демонстрирамо да су прогнозе будућих приноса на бази текстуалних вести прецизније од оних добијених АРМА-ГАРЦХ моделом, конвенционалним алатом за предвиђање приноса.

Кључне речи:  Биткоин; рударење текста; предвиђање; анализа сентимента; читљивост; приноси; крипто валуте

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ СУ СВЕ ТЕКСТУАЛНЕ ВЕСТИ САМО ШУМ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ? – УТИЦАЈ ОНЛАЈН ТЕКСТОВА НА ПРИНОСЕ БИТКОИНА