ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (1) 2, 19-39

АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕРИОД 1991-2011.


Иан Схутлеворт, Клаир Фехан

Резиме:  Политичке интервенције за подстицање коришћења здравих и одрживих начина путовања до посла (као што су ходање и вожња бициклом) наишле су на различите нивое успеха. У областима као што су Северна Ирска и градовима као што је Белфаст, аутомобил остаје доминантан начин путовања на посао и са посла. Овај рад истражује зашто је то случај тако што се испитују индивидуални, домаћински и географски фактори који утичу на (а) прелазак између једног и другог пописа на пешачење или вожњу бициклом са других видова транспорта; (б) прелазак са ходања или вожње бицикла; и настављање ходања или вожње бицикла. Анализа је спроведена коришћењем Лонгитудиналне студије Северне Ирске (НИЛС), спроведене на 28% случајног узорка популације. Резултати показују да су ходање или вожња бициклом повезани са пословима нижег статуса, урбаним локацијама, без јасне повезаности са бољим здравственим стањем које сами процењују. Насупрот томе, путовање колима је повезано са бољим образовањем, здрављем и вишим статусом на тржишту рада. Анализа показује да се политике за подстицање коришћења одрживијег и мање загађујућег транспорта суочавају са огромним препрекама у погледу статусних перцепција, временских буџета и географског контекста Северне Ирске и Белфаста.

Кључне речи:  политичке интервенције; одрживи начини путовања; пешачење и вожња бициклом; путовање колима; Лонгитудинална студија Северне Ирске (НИЛС)

ПДФ датотека чланка: АКТИВНИ ТРАНСПОРТ И ПУТОВАЊЕ НА ПОСАО У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ: ЛОНГИТУДИНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПЕРИОД 1991-2011.