ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 6, 513-531

ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Јелена Станковић, Сузана Ђукић

Резиме:  Брендови који имају високо лојалне потрошаче у функцији су идентитета и имиџа њихове личности. Примарни покретачи лојалности таквим брендовима су неопипљиве карактеристике брендова које имају одређено симболично значење за потрошаче. У том смислу, брендови су у функцији артикулисања потрошача као личности и постизања одгова имиџа. Да би се то постигло брендови се често сматрају личностима који, као и потрошачи који их редовно купују, имају сличне карактеристике. Уколико су карактеристике брендова и карактеристике потрошача усаглашеније, то ће потрошачи бити лојалнији. Полазећи од наведеног, циљ аутора у раду је да истраже утицај димензија личности бренда на лојалност потрошача према две групе производа: мобилним телефонима и аутомобилима. Истраживање је спроведено на територији Републике Србије. Резултати истраживања су од суштинског значаја за бренд менаџмент јер представљају смернице за предузимање одређених активности у изградњи брендова са лидерском позицијом на тржишту.

Кључне речи:  личност бренда; лојалност потрошача; емоционална приврженост; мобилни телефони; аутомобили; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ЛИЧНОСТ БРЕНДА КАО ДЕТЕРМИНАНТА ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И АУТОМОБИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ