ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (3) 5, 369-385

ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Миљана Талић, Сузана Стефановић

Резиме:  

Кључне речи:  социјално предузетништво; мреже социјалних предузећа; екосистем социјалног предузећа

ПДФ датотека чланка: ЕКОСИСТЕМ СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАКСЕ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ