ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (3) 3, 323-342

МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


Ивана Илић, Соња Јовановић, Марија Петровић-Ранђеловић

Резиме:  

Кључне речи:  пољопривреда; утицај климатских промена; емисија гасова са ефектом стаклене баште; адаптација; ЕПИ; земље ЕУ

ПДФ датотека чланка: МЕЂУЗАВИСНОСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ПОЉОПРИВРЕДЕ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ