ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (4) 2, 445-459

УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА


Владимир Његомир, Јелена Демко-Рихтер

Резиме:  У Глобалном извештају о ризику, заразне болести су критични ризик за 2020. и наредне године са аспекта њиховог утицаја. Остварење вируса Ковид-19 истакло је пандемију као критични глобални ризик за људе, економију и друштво. Главна идеја овог рада је да се да увид у глобалне социјално-економске последице актуелне пандемије Ковид-19, са посебним освртом на пословање друштава за осигурање и реосигурање, која одговарају на ширење пандемије КОВИД-19 на више фронтова - као исплатиоци штете, послодавци и инвеститори на финансијском тржишту. С обзиром на то да се и појединци и предузећа суочавају са високим трошковима и губицима због прекида путовања, прекида пословања и ланаца снабдевања, многи очекују да осигуравачи надокнаде неке од тих трошкова и губитака. Осигуравајуће компаније су такође значајни инвеститори на финансијским тржиштима и суочиће се са губицима због губитака на тржиштима акција и финансијских инструмената са фиксним приносима и то због смањења каматних стопа као покушаја централних банака широм света да подрже своје економије. Тренутна криза се такође може посматрати као могућност за унапређење осигуравајућег покрића у условима пандемије кроз успостављање (ре)осигурања и пулова катастрофалних ризика, као и развојем јавно-приватних партнерстава за повећање осигурљивости пандемијског ризика.

Кључне речи:  ковид-19; утицај; осигурање; пандемија; реосигурање; ризик

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ КОВИД-19 НА ПОСЛОВАЊЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ И РЕОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА