ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 7, 409-426

ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ


Јелена Рајковић, Сања Ковачић, Јованка Поповић, Јасмина Поштин, Марко Коњикушић, Милан Николић

Резиме:  Рад представља резултате истраживања о утицају Фејсбука и употребе мобилних смарт телефона на потенцијал једног предузећа, индивидуалну предузетничку оријентацију и предузетничку амбицију студената у Србији. Узет је у обзир утицај рода, као и године студија. Узорак укључује 488 валидних анкета. Од коришћених ставки на Фејсбуку, најснажније и напозитивније корелације постигнуте су путем бројних група, пријатеља и фотографија (ставке које подразумевају активно учешће у активностима на Фејсбуку, док пасивно и насумично задржавање на овој мрежи може негативно да утиче на предузетничку димензију). Што се дуже проводи време на телефону, већа је шанса да оно створи пасивно понашање код студената, тиме умањујући њихову жељу за успехом. Креативност, лични стандарди, постигнуће, иновативност, лидерство, под највећим су утицајем Фејсбука и смарт телефона. Утицај на предузетничку амбицију је индиректан. Препорука родитељима и наставницима је да охрабре младе да ограниче пасивно учешће на Фејбуку и друштвеним мрежама. Не постоје претходна истраживања која повезују Фејсбук и употребу мобилних телефона са предузетничком амбицијом студената. Разумевање и веће знање о предузетничкој амбицији појединца позитивно утиче на развој друштва.

Кључне речи:  коришћење Фејсбука; употреба смарт телефона; потенцијал предузећа; индивидуална предузетничка оријентација; предузетничка амбиција; студенти; Србија

ПДФ датотека чланка: ФЕЈСБУК, УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДУЗЕТНИЧКА АМБИЦИЈА СТУДЕНАТА У СРБИЈИ