ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 6, 391-407

ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ


Александра Анђелковић, Горан Миловановић

Резиме:  Фокус на профиту и континуирана борба за већим тржишним учешћем постепено су довели до занемаривања животне средине. Опортунистичко понашање компанија, нарушавањем еколошког окружења довело је индиректно до занемаривања и самих потрошача. У том смислу, у последње време је све присутнија имплементација греен приступа у све сегменте пословања. Када је реч о ланцу снабдевања и о његовој одрживости у еколошком смислу, питање адекватне селекције добављача и/или партнера је приоритет. Процес селекције добављача је прва фаза у процесу дизајнирања ланца снабдевања. Према томе, од ње јако пуно зависи да ли ће и читав ланац снабдевања бити греен оријентисан. Циљ рада је да укаже на све присутнију примену греен приступа у ланцу снабдевања, а пре свега у процесу селекције добављача. Осим тога, у раду се анализира утицај економског окружења, у смислу већег степена развијености, на имплементацију греен приступа. У циљу испитивања хипотезе аутори анализирају индексе ЕПИ и ЛПИ, као и корелацију између њих, и на темељу анализе ових индекса упућују на земље са већим степеном имплементације греен приступа, које могу бити значајан извор греен партнера, односно греен добављача.

Кључне речи:  греен приступ; ланац снабдевања; добављачи; окружење; ЕПИ; ЛПИ

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕС СEЛКЦИЈЕ ДОБАВЉАЧА ЗАСНОВАН НА ГРЕЕН ПРИСТУПУ