ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 4, 357-373

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА


Јелена Раичевић

Резиме:  Финансијски извештаји представљају средство путем кога се релевантне информације о предузећу преносе до њихових корисника. На основу информација презентованих у финансијским извештајима, тј. информација о финансијском положају и успешности предузећа, генерисаним токовима готовине и капиталу, корисници доносе пословне одлуке. Као основа за обликовање квалитетних финансијких извештаја служе специфичне рачуноводствене политике. Менаџмент је одговоран за припремање и презентацију финансијских извештаја па он и врши одабир рачуноводствених политика. Иако, наизглед једноставно, питање избора рачуноводствених политика може бити изузетно деликатно и сложено. Осим менаџмента, постоји још заинтересованих страна или стејкхолдера којих се ово питање може тицати. Сходно томе јављају се сложени односи који утичу на одабир рачуноводствених политика, па самим тим и на квалитет финансијских извештаја.

Кључне речи:  финансијски извештаји; квалитет финансијских извештаја; рачуноводствене политике

ПДФ датотека чланка: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА