ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 1, 297-314

НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА


Слободан Цветановић, Андреа Андрејевић Панић, Александар Костић

Резиме:  Способност националне економије да креира и тржишно валоризује иновације у циљу производње економских добара означава њен натионал инноватион цапацитy, који је истовремено кључна детерминанта економског напредовања земаља. Због те чињенице, својим актуелношћу се намеће задатак што је могуће прецизнијег препознавања кључних теоријских постулата на којима се овај концепт темељи, као и израчунавање Инноватион цапацитy индекс помоћу кога је могуће упрођивати напредак у изградњи иновационог капацитета појединих земаља и међусобну компарацију са другим земљама по критеријуму иновационе способности. У раду је након сажете експликације суштине учења на која се темељи овај концепт, учињен покушај обрачунавања Инноватион цапацитy држава Европске уније и земаља Западног Балкана, с једне, и сагледавања међузависности добијених резултата и достигнутог нивоа њихове економске развијености исказане висином бруто домаћег производа по становнику у 2020. години, с друге стране. Резултати истраживања су потврдили снажну везу Инноватион цапацитy индекс и достигнутог ниво економске развојености земаља исказане висином ГДП пер цапита.

Кључне речи:  национални иновациони капацитет; национални иновациони систем; индекс могућности проналазака; знање; иновација; ЕУ; Западни Балкан

ПДФ датотека чланка: НАЦИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ И ЕКОНОМСКО НАПРЕДОВАЊЕ ЗЕМАЉА