ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 1, 1-22

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Едвард Јакопин, Александар Грачанац, Југослав Аничић

Резиме:  Истраживање перформанси државних предузећа у Србији је показало да држава има великих проблема у управлјању предузећима која се налазе у њеном портфолију и под њеном контролом. Прилагођавање државних предузећа на егзогене шокове одвија се успореном динамиком и суочено је са бројним проблемима. Институционални амбијент за стратешко реструктурирање државног сектора није у функцији јачања његове ефикасности пословања. Истраживање је показало да економске перформансе државних предузећа имају директан утицај на привредни раст, буџет, билансе државе и дуг. Док „здраве компаније“ (које позитивно послују) представлјају драгоцену имовину државе, фирме са губитком или презадужене компаније представлјају обавезе које захтевају интервенције убризгавањем додатног капитала или друге облике државне помоћи. Главни цилј реструктурирања државних предузећа и спровођења реформи је поболјшање одговорности и ефикасности. Распон мера за повећање ефикасности креће се од модификација правног оквира и корпоративног управлјања друштвеним предузећима (уклјучујући корпоратизацију и раздвајање активности) до продаје имовине приватном сектору или потпуне приватизације. Реформе имају су за цилј поболјшање транспарентности и одговорности државних предузећа, не само ради ефикасности, већ и због усклађивања са етичким и деонтолошким захтевима.

Кључне речи:  државна предузећа; структурне промене; квалитативне перформансе пословања; правци реструктурирања и реформи државних предузећа

ПДФ датотека чланка: РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО
ПРЕДУСЛОВ ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ