ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 7, 255-273

УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТА У СРБИЈИ


Вук Гарача, Светлана Вукосав, Игор Стаменковић, Кристина Кошић, Милан Брадић

Резиме:  Неекономске активности укључују социјални рад и социјалну заштиту и поред здравствене заштите, посебно брину о појединцима као члановима друштва. Рехабилитација и рекреација које су финансиране од стране Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање спадају у такве активности. Средства се финансирају углавном из буџета Републике Србије, што одражава утицај глобалне економске кризе, тако да су додељена средства за рехабилитацију и рекреацију погођена на исти начин. У овом раду поставља се питање о величини и облику таквог утицаја на систем који личи на комуникационе судове, као и на његов индиректни одраз на социјалну функцију бањско-климатских одмаралишта и бањског туризма на територији Републике Србије. Статистичка метода корелације примијењена је на податке у годишњим серијама за период 2008-2012, а које су обухватиле време пре, за време и након глобалне економске кризе.

Кључне речи:  глобална економска криза; друштвена функција; климатска одмаралишта; бањски туризам; Србија

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СОЦИЈАЛНУ ФУНКЦИЈУ БАЊСКИХ И КЛИМАТСКИХ ОДМАРАЛИШТА У СРБИЈИ