ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 6, 235-253

ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


Бојана Новићевић Чечевић, Љиља Антић, Кристина Спасић

Резиме:  Динамично пословно окружење, пораст учешћа општих трошкова у структури укупних трошкова, пооштрена конкуренција на глобалном тржишту и бројни други изазови са којима се организације суочавају, наметнуле су потребу за преиспитивањем постојећих метода, осмишљавањем нових метода обрачуна трошкова и примену адекватнијих управљачких алата како би се унапредила информациона подршка за обављање активности менаџмента и како би се очувала и унапредила конкурентска предност. Поред традиционалних метода обрачуна трошкова, организације примењују методе обрачуна трошкова примерене измењеном пословном окружењу, као што је, између осталих, обрачун трошкова по активностима (Ацтивитy Басед Цостинг - АБЦ). Позитивна искуства производних организација које обрачунавају трошкове по активностима, допринела су ширењу примене обрачуна трошкова по активностима на услужне организације. Промене у начину обрачунавања трошкова усклађене су са променама у системима за мерење перформанси, а све у функцији бољег функционисања организација и успешном одговору на захтеве измењеног пословног окружења. У раду се анализира могућност примене обрачуна трошкова по активностима и Баланцед Сцорецард-а (БСЦ-а) у спортским организацијама које пружају велики број специфичних услуга.

Кључне речи:  обрачун трошкова; активности; трошкови; спортске организације; Балансд скоркард

ПДФ датотека чланка: ОБРАЧУН ТРОШКОВА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА