ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 5, 219-234

СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА


Милица Бојат, Младен Ребић

Резиме:  Овај рад настоји да испита ниво концентрације банкарског сектора у Босни и Херцеговини. Основни циљ рада је да измери ниво концентрације и истражи како концентрација и врста тржишне структуре утичу на цене банкарских производа. Праћењем кретања кључних индикатора добија се увид у стање банкарског сектора БиХ. Кориштењем одговарајућих индекса (ХХИ, ЦР3) утврђено је кретање нивоа концентрације и облик тржишне структуре који је преовладавао на банкарском тржишту у одређеном временском периоду. Добијени резултати показују да у банкарском сектору БиХ постоји умерена концентрација, која укључује монополистичку конкуренцију као облик тржишне структуре. То значи да се равнотежни ниво производње постиже на нижем обиму производње, при вишим ценама банкарских производа (изнад граничних трошкова), чиме се потрошачки вишак смањује у односу на савршено конкурентно тржиште.

Кључне речи:  концентрација; банкарски сектор; ХХИ индекс; ЦР3 индекс

ПДФ датотека чланка: СТЕПЕН КОНЦЕНТРАЦИЈЕ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У БИХ И УТИЦАЈ НА ЦЕНЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА