ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 3, 187-201

ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА


Адедаyо Емануел Лонге, Емануел Олајиде Адебаyо, Шеху Мухамад, Олуволе Олуниyи Аделокун

Резиме:  Студија анализира утицај структурних прекида на однос између потрошње енергије и директних страних инвестиција у Нигерији од 1970. до 2015. Студија објашњава структурне прекиде и процесе кратких и дугорочних односа између потрошње енергије и директних страних инвестиција употребом Технике за процену АРДЛ-а и методе Баи-Перрон. Из резултата је уочено да постоји снажна дугорочна коинтеграциона веза између потрошње енергије и директних страних инвестиција са и без структуралног прекида. Структурални тест прекида открива период прекида 1995. године који подржава појаву преиспитивања цена нафте од стране ОПЕЦ-а 1995. Такође, резултати процене АРДЛ показали су да се потрошња енергије, трговина и девизни курс неповољно привлаче директне стране инвестиције, док БДП позитивно привлачи, краткорочно и дугорочно, страна директна улагања у Нигерији. Студија закључује да, иако БДП Нигерије тежи ка привлачењу СДИ у економији, потрошња енергије, трговина и девизни курс ометају привлачење додатних трошковима који настају као резултат неравнотеже у варијабли. Главна препорука из резултата је да се енергетским политикама треба брзо позабавити у Нигерији.

Кључне речи:  потрошња енергије; СДИ; АРДЛ; Баи-Перрон тест

ПДФ датотека чланка: ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НИГЕРИЈИ: АНАЛИЗА СТРУКТУРНИХ ПРЕКИДА