ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (4) 2, 415-432

КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ЗЕМЉЕ ЕУ?


Јелена Ј. Станковић, Марија Џунић, Весна Јанковић Милић

Резиме:  Економски раст и конкурентност уобичајено се анализирају на нивоу националне економије, у традиционалним економским истраживањима. Проблем конкурентност,и у оваквом приступу, углавном се посматра из перспективе одређивања извора одрживог раста, осносно шта економију чини конкурентнијом од осталих. Конкурентност је, дакле, вишедимензионални концепт који укључује низ фактора као што су институције, инфраструктура, макроекономско окружење, тржиште, људски капитал и технолошки развој. Такође, процес придруживања Европској унији значајно подстиче развој одређених категорија које су релевантне за убрзање економског развоја. Циљ рада је проценити конкурентност држава кандидата, или потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији, упоредном анализом њихове конкурентности у односу на земље ЕУ. Резултати показују да је конкурентност земаља ЕУ 15, мерена Глобалним индексом конкурентности и БДП-ом по становнику, статистички значајно већа од конкурентности групе земаља ЕУ повећане у периоду 2004-2013, такође у поређењу са кандидатима за ЕУ или потенцијалним земљама кандидатима. Међутим, када је у питању стуб конкурентности макроекономског окружења, према последњем Извештају о глобалној конкурентности (2017-2018), резултати земаља ЕУ повезаних са проширењима у периоду 2004-2013 статистички су значајно бољи од Земље ЕУ 15.

Кључне речи:  Национална конкурентност; Европска унија; процес придруживања; земље кандидати; статистичка анализа

ПДФ датотека чланка: КОНКУРЕНТНОСТ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ: ДА ЛИ ЗЕМЉЕ КАНДИДАТИ МОГУ ПОСТАТИ КОНКУРЕНТНЕ КАО ЗЕМЉЕ ЕУ?