ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 7, 365-379

СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА


Милица Грујић

Резиме:  Подстицање развоја предузетништва, једна је од најефективнијих развојних стратегија локалне заједнице, стога се предузетнишво се сматра главним покретачем иновативности и технолошког развоја у локалној заједници. Побољшање локалне заједнице доводи до побољшања целокупног предузетничког екосистема чији је она актер. У раду је улога локалне заједнице у предузетничком екоситему посматрана кроз инвестирање у локалну заједницу као једну од стратегија друштвено одговорног инвестирања. Фокус рада је анализа студије случаја на примеру Канцеларије за сарадњу у Пограничној области између општине Житиште у Републици Србији и општине Сакалаз у Румунији. Истраживање се фокусира на улагање у локалну заједницу и активности Канцеларије које су довеле до побољшања економских и друштвених показатеља у заједници као актеру предузетничког екосистема.

Кључне речи:  Улагање у локалну заједницу; друштвено одговорно инвестирање; предузетнички екосистем; одрживост

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕШКА УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РАЗВОЈУ ОДРЖИВОГ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ЕКОСИСТЕМА