ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (4) 6, 519-532

РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 2004-2016. ГОДИНА


Климис Вогиатзоглоу

Резиме:  Циљ овог рада је да испита факторе који објашњавају уочене разлике у перформансама унутрашњих директних страних инвестиција између периферних земаља јужне Еврозоне (Грчка и Португалија) и осам земаља источне ЕУ (Чешка, Естонија, Мађарска, Летонија, Литванија, Пољска, Словачка и Словенија) које су приступиле 2004 године. Емпиријска анализа, која се заснива на процени економетријског панел модела током периода 2004-2016, пружа политички релевантне увиде Грчкој и Португау у погледу побољшања међународне конкурентности и привлачење већег прилива СДИ у односу на земље источне ЕУ, које су надмашиле две чланице јужне Еврозоне. Резултати показују да, између осталих фактора, позитивне разлике у трошковима рада и стопама пореза на добит између чланица јужне Еврозоне и земаља источне ЕУ углавном објашњавају уочене разлике у перформансама унутарњих ФДИ међу тим групама земаља. Већи трошкови рада и опорезивање корпорација у Грчкој и Португалу показују снажан негативан утицај на њихову релативну динамику директних страних инвестицја у односу на источне чланице ЕУ. Штавише, разлике у економској отворености и интеграцији у вертикалне производне мреже такође имају значајан утицај на перформансе унутрашњих СДИ.

Кључне речи:  директне стране инвестицје; учинак унутрашњих СДИ; Грчка; Португал; земље источне ЕУ; економетријска панел анализа

ПДФ датотека чланка: РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА УЛАГАЊА У ВИДУ СДИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ ЕВРОЗОНЕ И ЧЛАНОВА ИСТОЧНЕ ЕУ: ПАНЕЛ АНАЛИЗА ЗА ПЕРИОД 2004-2016. ГОДИНА