ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 8, 413-438

ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ


Тања Кузман, Сотириос К. Белос, Катарина Ђулић

Резиме:  Технолошки напредак који је настао као последица већег степена конкуренције у глобализованом свету довео је до убрзања иновативних активности. Литература показује да корупција, удео државе у власништву, и стручност највишег руководства могу имати снажан утицај на учинак компанија и њихову одрживост која је заснована на иновацијама. Користећи БЕЕПС 20122014 базу података, овај рад примјењује цросс-сецтион анализу како би испитао који фактори утичу на иновације компанија. Наши резултати показују да веће производне компаније са искусним вишим руководством и међународним сертификатима за гаранцију квалитета која послују у окружењима са повећаним степеном корупције и конкуренције имају виши ниво иновација. Поред тога, резултати показују да је државно власништво занемарљиво за иновативне активности. Што се тиче регионалне анализе, резултати указују на то да корупција, искуство највишег руководства, и поседовање међународних сертификата за гаранцију квалитета доводе до повећаног степена иновација производа на Балкану и у земљама бившег Совјетског Савеза, док ови фактори немају значајан утицај на иновативне активности унутар земаља Централне Европе. Компаније суочене са високим степеном конкуренције су иновативније у бившим совјетским и централноевропским земљама него на Балкану.

Кључне речи:  иновација; конкуренција; корупција; државне компаније

ПДФ датотека чланка: ФАКТОРИ ОДРЖИВОСТИ КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ИНОВАЦИЈАМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ И РАЗВОЈУ