ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (2) 7, 253-268

ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ


Петар Митић, Слободан Цветановић

Резиме:  Рад истражује међузависност деградације животне средине (ЦО2 емисије) и економског раста (БДП по глави становника) у девет земаља Југоисточне Европе у периоду од 1992. до 2016. године. Резултати истраживања Грангер-ове анализе узрочности показују да у кратком року постоји позитивна двосмерна веза између ЦО2 емисија и БДП по глави становника, док у дугом року постоји узрочност која се креће само од БДП-а по глави становника ка ЦО2 емисијама, са брзином прилагођавања од 2,0279%. У потрази за адекватним мерама политике, доносиоци одлука земља Југоисточне Европе треба да раде на укључивању земаља које нису чланице ЕУ у Шеме трговања емисијама Европске уније или сличне системе, као и на даљем развијању опорезивања штетних емисија и коришћењу обновљивих извора енергије у вец́ој мери.

Кључне речи:  ЦО2 емисије; БДП по глави становника; деградација животне средине; економски раст; Грангер-ова анализа узрочности; панел подаци

ПДФ датотека чланка: ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ДЕВЕТ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ