ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (2) 6, 239-252

ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО ОРЈЕНТИСАНИ ДЕА ЦРС/ВРС МОДЕЛИ


Ивана Марјановић, Јелена Ј. Станковић, Жарко Поповић

Резиме:  Мерење и процена ефикасности пословања банке захтева аналитичке технике које пружају податке изван оних доступних из стандардне анализе финансијских извештаја. Анализа обавијања података (ДЕА) представља технику математичког програмирања која пружа корисне увиде приликом проналажења неефикасних банака узимајуц́и у обзир обим пружених услуга и ресурсе који се користе за пружање ових банковних услуга. Резултати ДЕА анализе могу пружити значајне информације менаџменту банке које могу допунити информације добијене применом традиционалних техника за оцену ефикасности. Оцена ефикасности банака у Републици Србији је од нарочитог значаја због интензивне конкуренције и спроведених банкарских реформи. Стога ће у овом раду бити примењена ДЕА анализа за испитивање и процену ефикасности пословања српских банака током периода 2014-2016 године. Анализа ће показати која од банака функционише ефикасно, код којих банака ефикасност није на задовољавајућем нивоу, као и потенцијалне разлоге неефикасности.

Кључне речи:  банке; ефикасност; Анализа обавијања података; рацио анализа

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО ОРЈЕНТИСАНИ ДЕА ЦРС/ВРС МОДЕЛИ