ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 5, 79-90

РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ


Немања Бербер, Агнеш Славић

Резиме:  Основна идеја овог рада је истраживање развоја праксе компензација (награђивања запослених) у контексту управљања људским ресурсима (ХРМ) у Србији. Циљеви истраживања су откривање обима коришћења различитих елемената компензације, нивоа преговарања при одређивању основне плате, одговорности за процес доношења одлука у вези са основном зарадом, степен коришћења различитих врста стимулација, као и истраживање разлике између ових података између два периода истраживања, 2008/2010 и 2015/2016. Методологија у овом раду обухвата теоријску анализу компензационог система, као и компаративну анализу података о компензацији у Србији на основу истраживања Цранет. Узорак студије састоји се од 210 организација из Србије, 50 организација у периоду од 2008. до 2010. године 160 организација у периоду од 2015. до 2016.године. Овај рад доноси нове увиде у развој компаративног менаџмента компензација, јер указује на промене у пракси награђивања у ХРМ у Србији.

Кључне речи:  ХРМ; компензација; стимулација; плата; бенефиције; Цранет; Србија

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈ СИСТЕМА КОМПЕНЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ: КОМПАРАЦИЈА ДВА УЗАСТОПНА ПЕРИОДА ИСТРАЖИВАЊА ЦРАНЕТ