ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 4, 57-78

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА


Александра Стоиљковић Ранђеловић, Раденко Милојевић, Марија Радосављевић

Резиме:  У условима све оштрије конкуренције на тржишту, компаније могу остварити конкурентску предност једино бржом понудом квалитетнијих и јефтинијих производа/услуга. У том циљу, компаније морају извршавати иновативне и делотворне пословне процесе и управљати њима адекватно. У том смислу, значајно је идентификовати факторе који се могу сматрати критичним за побољшање управљања пословним процесима. Циљ овог рада је идентификација и анализа кључних фактора управљања пословним процесима у једној од земаља у развоју, на примеру електронске индустрије. Резултати истраживања показују да фактори који су обично прихваћени као најважнији за повећање зрелости управљања пословним процесима нису препознати као доминантни у оквиру електронске индустрије. Један од закључака истраживања открива као главне заостајуће факторе четири од шест најважнијих фактора за успјешну имплементацију пословних процеса. На основу резултата истраживања, као најзначајнији фактор зрелости за компаније из области електронске индустрије откривено је Управљање запосленима, стога је предлог даље унапређење у овој области.

Кључне речи:  процесна оријентација; управљање пословним процесима; фактори зрелости; електронска индустрија

ПДФ датотека чланка: ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА