ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 6, 539-560

УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА


Славољуб Миловановић, Тања Јанаћковић, Јовица Станковић

Резиме:  Електронско пословање доводи до реинжењеринга пословних процеса у предузећу који подразумева интеграцију процеса кроз управљање односима са купцима, управљање ланцима снабдевања и систем за планирање ресурса предузећа. Циљ рада је анализа утицаја електронског пословања на трансформацију предузећа кроз реинжењеринг и интеграцију пословних процеса. Значај истраживања је у указивању на управљачке проблеме и изазове са којима се сусрећу предузећа услед електронског пословања и примене информационих технологија. У истраживању је примењен аналитички метод у сагледавању утицаја електронског пословања на пословне процесе. Основни допринос истраживања је у сагледавању електронског пословања као иницијатора и узрока радикалних промена у пословним процесима које се карактеришу као реинжењеринг. Предузећа се преводећи своје праксе пословања на електронско пословање, сусрећу са напорима значајних реструктурирања, како би се изборила са променама у конкурентском окружењу. Основ ових напора је редизајн и промена пословних процеса. Закључак је да усвајање интернета и веб технологија у пословању не захтева само радикални реинжењеринг постојећих основних пословних процеса већ и генерисање нових, који би подржали ново пословно окружење.

Кључне речи:  е-пословање; менаџмент; реинжењеринг; ЦРМ; СЦМ; ЕРП

ПДФ датотека чланка: УЛОГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА У РЕИНЖЕЊЕРИНГУ И ИНТЕГРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА