ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (3) 8, 437-450

КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ


Ата Кахвеци, Ерцüмент Окутмуş

Резиме:  Повратно кретање пацијената у потрази за јефтинијим лечењем од развијених земаља до неразвијених земаља проузроковало је настанак нове појаве званог медицински туризам. Штавише, повећање вредности тржишта медицинског туризма сваке године привлачи пажњу земаља које имају за циљ повећање њиховог економског раста. С тим у вези, у овом раду покушало се утврдити који је потенцијал Алање као дестинације за медицински туризам. Интервјуи лицем у лице са стручњацима из сваке од болница и окружног здравственог одељења у Алањи дати су у писаном документу и анализирани са НВиво 8.0. Сходно томе, потенцијал за стварање нових радних места, смањење девизног дефицита због извоза услуга и ефекта преливања на друге секторе, главни су разлоги за учествовање дестинација у медицинском туризму. Сходно томе, утврђено је да се потенцијал медицинског туризма Алање састоји од тринаест подфактора, који су "радна снага", "клима", "земље централне Азије", "географска локација", "подстицајне политике", "цена" "модератори", "квалитет услуга", "приступачност", "улагање у болнице", "технолошка опрема", "хипотетичка ситуација" и "годишњи одмор". Може се рећи да Алања има користи од потенцијала за отварање нових радних места, смањујући девизни дефицит због извоза услуга и ефекта преливања на друге секторе као и у другим дестинацијама, користећи свој потенцијал да учествује у медицинском туризму.

Кључне речи:  Медицински туризам; извоз услуга; НВиво; Алања; Турска

ПДФ датотека чланка: КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА МЕДИЦИНСКОГ ТУРИЗМА У АЛАЊИ