ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 8, 121-142

ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА


Жарко Рађеновић, Ивана Веселиновић

Резиме:  Циљ овог рада јесте анализа и оцена ефикасности здравствених информационих система у пружању услуга здравствене заштите. Наиме, евалуација здравствених информационих система спроводи се на примеру три најчешће коришћених софтвера у електронском здравству. Ова евалуација базира се на вишекритеријумској анализи ефикасности здравствених информационих система помоћу АХП-ТОПСИС метода. Овим методом се на основу заједничких атрибута и њихових појединачних вредности за сва три софтверска решења понаособ одређује најбоље рангирано софтверско решење. Најбоље рангирано софтверско решење електронског здравства није нужно и најбоље за имплементацију и развој, с обзиром на то да свака здравствена организација има своје специфичности. Функционална и еволутивно настројена хардверска и софтверска инфраструктура доприноси апликативној конзистентности концепта електронског здравства што свим корисницима система пружа комфорнију примену софтверског решења, што у коначном води ка пружању правовремених и брзих здравствених услуга у реалном времену.

Кључне речи:  вишекритеријумска анализа; електронско здравство; АХП; ТОПСИС; управљање здравственим информационим системима; ефикасност

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА