ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 6, 89-103

ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИВАЊЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЕВРОПЕ


Паша Мустафе Озиурт, Кемал Кентарци

Резиме:  Бити „зелена“ и бити економски успешна и конкурентна дестинација била је значајна тема у литератури о одрживом развоју у последњих неколико година. Веза између одрживости и конкурентности на тржишту је прилично важна за проучавање у туристичкој индустрији у циљу подршке и подстицања доносилаца одлука и стејкхолдера у својим одлукама. У том смислу, ова студија има два циља. Први циљ је да повежемо европске земље на основу њихових резултата одрживости забележених у Глобалном индексу конкурентности Светског економског форума. Други циљ је да се открије интервентна улога конкурентности на однос између одрживости и перформанси туризма за европске земље. Искористили смо анализу К-средина кластер и неколико вишеструких регресионих анализа. Резултати анализе су открили три кластера за европске земље. Други налази су утврдили да је конкурентност тих земаља под утицајем њиховог нивоа одрживости. Наш крајњи закључак претпоставља да су перформансе туризма ових земаља у погледу броја туриста и прихода туризма под утицајем нивоа конкурентности туризма.

Кључне речи:  одрживост; конкурентности туризма; глобална конкурентност; перформансе туризма; европске земље

ПДФ датотека чланка: ИНТЕРВЕНТНА УЛОГА КОНКУРЕНТНОСТИ НА ОДНОС ИЗМЕЂУ ОДРЖИВОСТИ И ПЕРФОРМАНСИ ТУРИЗМА: ИСТРАЖИВАЊЕ НА ПРИМЕРУ ЗЕМАЉА ЕВРОПЕ