ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 5, 535-548

ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА


Немања Бербер, Агнеш Славић

Резиме:  У савременом окружењу које се одликује глобалном конкуренцијом и радикалним економским променама, људски капитал, са својим знањем, компетенцијама и искуствима, постаје све важнији фактор за остваривање одрживих пословних перформанси. Циљ овог рада је да истражи развој и тренутно стање обуке у управљању људским ресурсима у српским организацијама. Предмет истраживања је процес обуке запослених. Методологија истраживања укључује анализу доступне литературе и истраживање емпиријских података о обуци запослених у организацијама из Србије. Анализа је заснована на поређењу два истраживачких периода у којима су аутори прикупили податке. 160 организација у 2015. и 50 у 2008. години је испитано током пројекта Цранет. Резултати указују на постепена побољшања у пракси обуке у Србији. Такође, организације које улажу више у тренинг у Србији оствариле су виши ниво продуктивности и квалитета услуга.

Кључне речи:  менаџмент људских ресурса; обука запослених; Србија; Цранет

ПДФ датотека чланка: ОБУКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СРБИЈИ НА БАЗИ ЦРАНЕТ ИСТРАЖИВАЊА