ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 5, 403-423

ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА


Александар Ђорђевић, Бојан Зечевић, Бранислава Христов Станчић

Резиме:  Хотели нуде различите врсте услуга које имају различит утицај на сатисфакцију корисника и у различитој мери утичу на доношење одлука о избору хотела. У оквиру рада је спроведена емпиријска анализа значаја различитих услуга које хотели пружају. Идеја истраживања је да се утврди значај различитих врста услуга за кориснике. Истраживање је спроведено на узорку од 850 испитаника у Србији. У истраживању је коришћена АХП методологија која се користи у анализи процеса одлучивања и погодна је за истраживања у којима се утврђује ранг значаја представљани у раду пружају информације које су услуге које пружају хотели појединачних елемената. Добијени резултати најзначајније за кориснике. На основу добијених резултата у емпиријском истраживању применом кластер анализе утврђена су два различита сегмента хотелских гостију према преферираним услугама. Сегменти се статистички разликују и могу да представљају различите таргете у пословној политици хотела.

Кључне речи:  корисници; услуге; преференције; хотел; доношење одлука; сатисфакција

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА УСЛУГА У ХОТЕЛИМА - ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА