ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 4, 385-402

ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ


Милош Стојановић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Промене у свету технологије су банкама омогућиле да користе нове канале пружања банкарских услуга својим клијентима. Са појавом паметних телефона, развило се ВЕБ мобилно банкарство, које даје могућност веће повезаности између банке и клијената. ВЕБ мобилно банкарство све више добија на значају, нарочито у развијеним земљама, док је тај процес код нас знатно спорији. Циљ овог рада је да укаже на предности које ВЕБ мобилно банкарство пружа корисницима, али и на његову слабу заступљеност у Нишавском округу и Србији уопсте. Такође идентификацијом основних разлога слабе заступљености мобилног банкарства на насем подручју, има се за циљ да се укаже на који се начин може у будућем периоду ово банкарство брже распространити међу корисницима. Да би се дефинисани циљеви рада постигли, у раду је поред дескриптивног метода, метода компилације, компарације, дедукције и индукције, коришћен и статистички метод и то тест независности и коефицијент контигенције.

Кључне речи:  ВЕБ мобилно банкарство; електронско банкарство; Србија; Нишавски округ

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ