ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (2) 4, 233-260

МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И АРИМА МЕТОДА


Јелена Младеновић, Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић

Резиме:  Ниска цена радне снаге као један од кључних извора подстицања извоза, конкурентска предност домаће пољопривредне производње и билатерални споразуми са партнерским земљама фаворизују извоз као потенцијално значајан фактор подстицања привредног развоја Републике Србије. Имајући у виду ову чињеницу, са једне стране, и платнобилансне проблеме са којима се Србија суочава током низа година, са друге стране, предмет овог рада је анализа кретања извоза Републике Србије и утврђивање законитости у понашању ове макроекономске варијабле током периода од 2004. до 2014. године. Циљ рада представља прогнозирање кретања извоза у периоду од јануара до децембра 2015. године. У анализи су коришћени Холт-Винтерс и АРИМА методе за анализу временских серија. Рад је пружио увид у прогнозу кретања извоза за период од 12 месеци и тиме указао на могућност практичне употребе метода анализе временских серија у прогнози макроекономских варијабли попут извоза. Коришћене методе су идентификовале тренд кретања током 2015. године при коме долази до раста вредности извоза током летњих месеци уз смањења истих након октобра. Рад је утврдио постојања високог степена подударности добијених прогноза путем два коришћена метода, што говори у прилог високом квалитету обрађених метода у анализи извоза.

Кључне речи:  Извоз; АРИМА; Холт-Винтерс метод; Боx-Јенкинс методологија; спољна трговина; временске серије

ПДФ датотека чланка: МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОГНОЗИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИМЕНОМ СЕЗОНСКОГ ХОЛТ - ВИНТЕРСОВОГ И АРИМА МЕТОДА