ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (2) 3, 217-232

ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марија Вуковић

Резиме:  У овом раду се оцењује величина цикличне и структурне компоненте фискалног дефицита Републике Србије за период од првог квартала 2002. године до другог квартала 2014. године. Коришћена је метода Европске централне банке, где је претпостављено да су циклички осетљиви елементи државног буџета порез на доходак, порез на добит, порез на додату на вредност, акцизе, доприноси за социјално осигурање и накнаде за незапослене. Еластичност циклички осетљивих елемената у односу на њихове макроекономске основице су оцењене ВЕЦ моделом са корекцијом одступања. Резултати сугеришу да су аутоматски стабилизатори, генерално више одиграли улогу него доследна контрациклична дискрециона фискална политика, што значи да су дискреционе мере биле неблаговремене или нису биле добро усмерене.

Кључне речи:  циклични дефицит; структурни дефицит; БДП

ПДФ датотека чланка: ЕМПИРИЈСКА ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ