ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 6, 549-559

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ


Дејан Јакшић, Кристина Мијић, Љиљана Бонић

Резиме:  У раду је спроведена кластерска анализа у циљу сагледавања сличности и разлика између ревизијских фирми у Србији. Ова анализа је показала да се ревизијске фирме које припадају тзв. „Великој четворци“ значајно разликују од осталих ревизијских фирми по тржишној позицији и кадровском потенцијалу, а да по оствареном нето резултату та разлика није значајна. Осим тога, може се приметити да између појединачних ревизијских фирми постоје значајне разлике у посматраним перформансама.

Кључне речи:  ревизијске фирме; Србија; мере перформанси; кластерска анализа; Велика четворка.

ПДФ датотека чланка: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У ПЕРФОРМАНСАМА РЕВИЗИЈСКИХ ФИРМИ У СРБИЈИ