ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 7, 425-443

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Ивана Симић, Јелена Младеновић, Небојша Стојковић

Резиме:  Задовољство запослених представља једну од често проучаваних подгрупа људских ставова повезаних са организационим амбијентом. Циљ аутора овог рада био је да истраже различите категорије задовољства, односно незадовољства наставника у основним школама у Републици Србији, као специфичне категорије запослених. Резултати спроведеног истраживања су показали да су наставници најнезадовољнији зарадама, наградама и бенефицијама. По интензитету незадовољства следи њихово незадовољство оперативним процедурама. С друге стране, наставници су у највећој мери задовољни послом који обављају, својим надређенима, својим колегама и системом комуницирања у оквиру школе.

Кључне речи:  задовољство; наставници; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ