ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 3, 349-359

ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ


Дејан Ж. Ђорђевић, Милан Веселиновић

Резиме:  Политика коришћења обновљивих извора енергије, последњих година, добија све више на значају. Европска унија се суочава са озбиљним изазовима око емисије гасова стаклене баште и енергетске одрживости, затим сигурности снадбевања, увозне зависности и конкурентности, као и ефикасне имплементације унутрашњег енергетског тржишта. Као најефикаснији одговор на новонасталу ситуацију, са којом се суочавају земље чланице Европске уније, јесте њена енергетска политика. Енергетска политика Европске уније има за циљ да дође до нове индустријске револуције и раста енергетске ефикасности привреде са ниском емисијом угљен-диоксида. Како би се то постигло, постављени су циљеви које у будућности треба у великој мери реализовати. Међу њима је и повећање удела производње и потрошње обновљивих извора енергије у укупном енергетском билансу.

Кључне речи:  обновљиви извори енергије; енергетска политика ЕУ; заштита животне средине; енергетска ефикасност

ПДФ датотека чланка: ПОЛИТИКА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕУ