ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 1, 147-165

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ


Мирјана Јемовић, Борко Крстић

Резиме:  Република Србија је успешно окончала прву етапу у процесу прикључења Европској унији, добијањем статуса кандидата за чланство у Европску унију (ЕУ). У току је фаза приступних преговора, која подразумева потпуно усаглашавање са правном тековином ЕУ, при чему се аналитички преглед законодавства, тј. скрининг спроводи у 35 тематских поглавља. Глобална финансијска криза која је захватила нашу земљу 2008. године захтевала је правовремену реакцију Народне банке Србије (НБС) у циљу очувања стабилности финансијског система, посебно банкарског сектора као његовог најзначајнијег сегмента. Како се област финансијских услуга усклађује у оквиру Поглавља 9, рад има за циљ да оцени степен усаглашености домаћег законодавства са европским у области банкарског сектора. Упоредо са регулаторним иницијативама на пољу очувања финансијске стабилности у земљама ЕУ, НБС је велику пажњу посветила усклађивању своје политике финансијске стабилности са политиком фнансијске стабилности Европског система централних банака (ЕСЦБ).

Кључне речи:  криза; финансијска стабилност; скрининг; НБС; ЕСЦБ

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ