ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (3) 6, 341-359

АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ


Алмир Алихоџић

Резиме:  Главни мотив пословања сваке банке је остварење што већег профита како би се преко њега повећала дивиденда акционарима, те реинвестирањем у акције створили услови за повећање сопственог финансијског и кредитног потенцијала. Најважнији индикатор квалитета кредитног портфолија је учешће неквалитетних кредита у укупним пословним средствима и пласманима. У првом кварталу 2013. године у БиХ настављен је тренд раста неквалитетних кредита код сектора правних лица у износу од 2,6% док је код становништва дошло до стагнације, тј. незнатног смањења. Основни циљ овог рада је да размотри утицај глобалне финансијске кризе те успореног економског раста на тенденцију кретања неквалитетних кредита на банковном тржишту у БиХ, те међузависност истих на кретање показатеља профитабилности путем просте регресионе једначине.

Кључне речи:  неквалитетна актива; поврат на просечни акционарски капитал; поврат на просечну активу; регресиона анализа .

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА КРЕТАЊА НЕКВАЛИТЕТНИХ КРЕДИТА И ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА БАНКОВНОМ ТРЖИШТУ У БИХ