ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (3) 2, 271-287

ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ


Славица Пенев, Боштјан Удович, Михајло Ђукић

Резиме:  У овом раду се анализирају изазови са којима се суочава модерна економска дипломатија (КД), која је постала у већој мери релевантна у односу на период пре избијања кризе. У том контексту, аутори су анализирали хронологију спровођења економске дипломатије у Србији, њене домете, ефикасност и могућности за њено унапређење. Неки од налаза који се односе на ефикасност и изазове КД у Србији базирани су на упитнику који је попунило 25 српских економских дипломата. Закључак овог рада указује на потребу за побољшаном координацијом активности појединих институција како би се избегло преклапање њиховог рада и рационализовала употреба ограничених ресурса у циљу повећања ефикасности КД. Ипак, аутори су посебно истакли да је потенцијални допринос КД расту извоза и страним директним инвестицијама (СДИ) недовољан имајући у виду ограничене извозне потенцијале и лошу инвестициону климу у Србији. Аутори закључују да је у циљу повећања ефикасности КД у домену промоције извоза важно усвојити неопходне реформе које би резултирале реструктурирањем српске економије и учиниле је конкурентнијом и извозно оријентисаном. У циљу повећања прилива СДИ, потребно је креирати повољније пословно окружење.

Кључне речи:  економска дипломатија; промоција извоза; СДИ; економска криза; Србија

ПДФ датотека чланка: ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ: КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ