ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 7, 101-116

КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Тадија Ђукић, Милош Павловић

Резиме:  Квалитетни финансијски извештаји треба да истинито и објективно прикажу финансијску позицију, резултат пословања и промене финансијске позиције одређеног пословног ентитета. Задовољни корисници финансијских извештаја, који на основу њих доносе пословне одлуке, представљају најбољу потврду квалитета финансијског извештавања. У раду ће бити речи о концептуалним оквирима финансијског извештавања и покушају да се направи јединствен, ревидиран концептуални оквир, као заједнички пројекат ФАСБ-а и ИАСБ, као и новинама које тај оквир доноси. Такође, у раду је приказано тренутно стање у погледу квалитета финансијског извештавања у Републици Србији и указано на неке недостатке рачуноводствене регулативе на националном нивоу као предуслова квалитетног финансијског извештавања. На крају, предложене су мере и активности за унапређење квалитета финансијског извештавања у тренутним економско-политичким условима у Републици Србији.

Кључне речи:  финансијско извештавање; ревидирани концептуални оквир; циљеви извештавања; квалитативне карактеристике; Република Србија

ПДФ датотека чланка: КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ