ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (4) 2, 645-656

ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ


Персефони Полyчронидоу, Севасти Мастичидоу, Анастасиос Карасаввоглоу, Ламброс Тсоургианнис

Резиме:  Корпоративна друштвена одговорност подразмуева концепт за који се компаније добровољно опредељују, као део свог пословања, активности социјалне и еколошке природе, изван обавезјућих правних активности. Они се тичу како унутрашњег окружења компаније (запослених) тако и спољашњег амбијента (акционари, добављачи, партнери, потрошачи, локална власт, заједница у којој компанија послује, итд). Овај рад има за циљ да истражи мишљење клијената банака везано за програме корпоративне друштвене одговорности. Да би се ово постигло спровели смо емпиријско истраживање у граду Кавала, Грчка. Представљени су резултати и истакнути закључци.

Кључне речи:  Корпоративна друштвена одговорност; банкарски сектор; перцепције клијената.

ПДФ датотека чланка: ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИСТУПА И СХВАТАЊА КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ГРЧКОМ БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ