ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 6, 515-524

ИСПИТИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ВЕЛИКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СКУПОВА ПОДАТАКА КОРИШЋЕЊЕМ БЕНФОРДОВОГ ЗАКОНА


Конрад Грабински, Збигњиев Пашек

Резиме:  Аутори су у раду анализирали велике скупове финансијских података из перспективе усклаñености са Бенфордовим законом. Истраживане су две групе скупова података: изабране рачуноводствене позиције исказане од стране јавно котираних европских корпорација и индикатори профитабилности. Сматрамо да ако су скупови података који представљају компоненте финансијских показатеља поуздани из перспективе Бенфордовог закона да су скупови података који представљају финансијски показатељи засновани на овим рачуноводственим позицијама такоñе поуздани. Представљено истраживање пружа доказе да су изведени скупови података високог квалитета, под условом да су изворни велики скупови финансијских података високог квалитета.

Кључне речи:  Бенфордов закон; коефицијент профитабилности; поузданост финансијских података

ПДФ датотека чланка: ИСПИТИВАЊЕ ПОУЗДАНОСТИ ВЕЛИКИХ ФИНАНСИЈСКИХ СКУПОВА ПОДАТАКА КОРИШЋЕЊЕМ БЕНФОРДОВОГ ЗАКОНА