ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (3) 2, 441-464

СПОЉНОТРГОВИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ИЗВОЗ ХРАНЕ СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА ПАНЕЛА


Радмила Драгутиновић Митровић, Ивана Поповић Петровић

Резиме:  У раду се анализира утицај спољнотрговинске либерализације на извоз хране Србије. Храна је једна од најзначајнијих група у извозу Србије, у оквиру које се у последњој деценији остварује суфицит у размени. Основна идеја рада је да се утврди у којој мери је Србија искористила повољне услове створене у области извоза хране либерализацијом спољне трговине и одобрењем преференцијалног третмана од стране Европске Уније. Прецизније, разматрају се два истраживачка питања: 1) колики је допринос трговинске либерализације кроз ЦЕФТА 2006 интеграцију, и 2) колики су ефекти стварања зоне слободне трговине измеñу Србије и ЕУ кроз дејство Аутономних трговинских говинских мера (АТМ) и трговинског дела Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), на извоз и билатералну размену хране Србије. У те сврхе, на подацима панела оцењени су гравитациони модели извоза и билатералне размене хране Србије у периоду 2004-2012. 2004 12. Резултати указују на значајне позитивне ефекте АТМ и примене споразума ЦЕФТА 2006 на извоз и билатералну размену хране Србије. При томе, допринос АТМ расту извоза хране Србије у нове чланице ЕУ знаèајно зна је већи него у старе чланице. Примена трговинског дела споразума ССП није имала значајне ефекте на извоз хране, већ на раст укупне размене, односно раст увоза хране Србије из ЕУ.

Кључне речи:  извоз хране; спољнотрговинска либерализација; ЦЕФТА 2006; ССП; гравитациони модел панела.

ПДФ датотека чланка: СПОЉНОТРГОВИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ИЗВОЗ ХРАНЕ СРБИЈЕ: РЕЗУЛТАТИ ГРАВИТАЦИОНОГ МОДЕЛА ПАНЕЛА