ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (2) 9, 393-409

ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ – ИЗАЗОВ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ


Соња Јовановић, Бојан Крстић, Весна Јанковић Милић

Резиме:  Неадекватно управљање отпадом од електронске и електричне опреме (wасте елецтрицал анд елецтрониц еqуипмент WЕЕЕ) доводи до загаñивања животне средине и угрожавања здравља људи. Већи број земаља које су у процесу прикључивања ЕУ карактерише несистематски и институционално незаокружен приступ регулисању WЕЕЕ. Овај проблем је код њих доста дуго запостављан и неблаговремено решаван. Меñутим, чињеница да WЕЕЕ има највећи раст и напредне регулативе у ЕУ, утицали су на надлежне органе ових земаља да се озбиљније позабаве институционалним решењима, усвајањем нове и унапреñењем постојеће регулативе. Одговарајућа правна регулатива је на снази у развијеним земљама ЕУ и света већ дуго, тако да земље у процесу придруживања ЕУ у њима налазе примере добре праксе. Циљ овог рада је анализа институционалних решења за управљање WЕЕЕ у ЕУ и, посебно, у земљама у процесу придруживања ЕУ.

Кључне речи:  управљање; отпад; регулатива; унапреñење.

ПДФ датотека чланка: ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРОНСКЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ – ИЗАЗОВ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ