ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 8, 139-154

ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ


Алмир Алихоџић

Резиме:  ЦАПМ модел представља однос очекиваног приноса и систематског ризика (појединачне) инвестиције, што даље значи, узимајући у обзир генерални став да се инвеститори на тржишту понашају са аверзијом према ризику (енгл. риск аверсе), да виши ниво систематског ризика обезбјеђује и виши ниво очекиваног приноса и обрнуто. У овом раду се истражује могућност апликативне примјене ЦАПМ модела у вредновању најликвиднијих дионица компанија у саставу индекса САШ-30 и БИРС-а.

Кључне речи:  очекивани принос; бета коефицијент; систематски ризик; несистематски ризик

ПДФ датотека чланка: ПРИМЈЕНА ЦАПМ МОДЕЛА У ВРЕДНОВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА БИХ