ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 13, 651-668

БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА


Александар Трајков, Јованка Биљан, Спаско Костоски

Резиме:  Брендирање дестинације представља спектар активности у правцу креирања имиџа одређеног места. Процес глобализације је повећао пове конкурентни потенцијал малих градова, јер глобална конкуренција није више ограничена на главне, главне тј. велике градове. Мишљење посетилаца о одређеном одређ месту, веома је важно и мора се увек узимати у обзир приликом креирања стратегије за туристичку туристи промоцију. Веома често страни туристи стварају слику пре него што посете туристичку дестинацију и имају одређена очекивања екивања на основу те слике. Након што су посетили дестинацију, суочавају се њихова очекивања и реалност. реално На основу тих искустава посетиоци креирају комплетну слику о посећеном еном месту. Позитивна искуства могу бити корисна алатка за локалне самоуправе и свим заинтересованим странама за одредиште брендирања. Ово истраживање има за циљ да идентификује евентуалне диспропорције између измеђ очекивања страних туриста пре него што посете Охрид и њихових искустава након њихове посете како би се понудиле решења за боље брендирање дестинације. дестинације

Кључне речи:  брендирање дестинација; Охрид; страни туристи; мотивација; промоција

ПДФ датотека чланка: БРЕНДИРАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ: КОНКУРЕНТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОХРИДА КАО ТУРИСТИЧКОГ БРЕНДА