ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 7, 365-390

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА


Славица Јоветић

Резиме:  У јапанској, јуст ин тиме (ЈИТ) производњи прихваћен је следећии приступ у управљању процесима: сваки процес, карактеристика има номиналну вредност. Одступање процеса од номиналне вредности је губитак или трошак неквалитета. Пошто је наведени приступ дао одличне одли не резултате, његова основна идеја представља основу у управљању процесима масовне, вишефазне производње шест сигма. Суштина шест сигма филозофије (метод (метод се развио у Мотороли) је да се применом статистичких, статистич инжењерских и менаџерских метода комплексни, модерни, вишефазни процеси (10 и више фаза) производње пројектују, мере, анализирају и побољшавају како би се створио "перфецт qуалитy левелс ". У раду раду се идеја управљања процесима у предузећима предузе има која представљају пословну изврсности примењује и развија на процес одржавања у предузећу предузе у које је дефинисало своје процесе и управља њима. Да би се, итеративним поступком, смањили трошкови (не)квалитета (не)квалитета (Трк) мора се дефинисати и документовати процес и његови потпроцеси; тачно та но позиционирати процес у времену, управљати истим, морају се тачно но измерити Трк и управљати истим, морају се одредити перформансе процеса, превентивне и корективне мере и на крају крају мора се утврдити побољшање процеса (процес мора да следи ПДЦА-круг). ПДЦА круг). Наведено су кораци у спровоñењу спровоñ предложеног поступка континуираног побољшања процеса. До сада је наведена идеја примењена на процес набавке, маркетинга и производње. Развијени теоријски оријски модел није тестиран у Србији, пошто се управљање процесима обавља на врло упрошћен упрош начин ин и не постоје потребни подаци да би се тестирао предложени модел. Рад је настао генерализацијом, индуктивном методом, као резултат рада аутора у конкретним предузећима на пројектима увоñења увоñ статистичких, ких, инжињерских и менаџерских (СИМ) метода и трошкова квалитета и управљању истим (Јоветић, (Јовети Пројекат у [7]).

Кључне речи:  процес; управљање квалитетом; перформансе; 6-сигма 6 сигма концепт; одржавање

ПДФ датотека чланка: МЕТОДОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА ОДРЖАВАЊА