ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 8, 121-137

РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ


Јелена Ћирић, Владимир Његомир

Резиме:  Земље Источне Европе, укључујући и земље региона бивше Југославије, последњих година бележиле су стопе економског раста знатно веће него развијене земље. Досадашњи развој је, првенствено, био базиран на страним средствима пласираним било кроз донације, стране директне инвестиције, кредите иностраних банака. Меñутим, обезбеñење одрживог економског развоја није могуће без мобилизације домаће финансијске штедње коју остварују институционални инвеститори. Иако се појављују касније у односу на банке, институционални инвеститори као финансијске институције значајно доприносе продубљивању тржишта капитала и његовом развоју а тиме и укупном економском развоју. У раду анализирамо улогу институционалних инвеститора - инвестиционих фондова и осигуравајућих друштава, као извора дугорочних средстава финансирања одрживог економског развоја. Указујемо на њихову позицију у структури финансијског система, паралеле њиховог значаја у развијеним и земљама региона бивше Југославије, различитост утицаја светске економске кризе на осигуравајућа друштва и инвестиционе фондове, њихове специфичне карактеристике и структуру инвестиционих портфеља.

Кључне речи:  економски развој; институционални инвеститори; осигуравајућа друштва; инвестициони фондови

ПДФ датотека чланка: РАЗЛОЗИ СЛАБИЈЕГ УСПЕХА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ СРБИЈЕ