ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 4, 559-580

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА


Љиљана Станковић, Сузана Ђукић, Игор Младеновић, Ана Поповић

Резиме:  У условима динамичног окружења и интезивне конкуренције, иновације су не само основа за раст и развој већ и фактор опстанка предузећа. Истраживања теорије и праксе показују да су успешнија предузећа која су оспособљена да на промене одговоре иновацијама. Изражен неуспех нових производа и услуга, повећани трошкови, све бржи технолошки развој, промене у понашању потрошача и осталих учесника на тржишту, намећу потребу промене приступа иновацијама, од затворених ка отвореним иновацијама. Унапређење иновативнних капацитета малих и средњих предузећа условљено је како променама у екстерном окружењу тако и у самим предузећима. У раду су анализирани неки фактори који утичу на иновативност као основу за унапређење конкурентности малих и средњих предузећа нишког региона.

Кључне речи:  иновативност; конкурентност; мала и средња предузећа; заштита интелектуалне својине; повезивање; мреже

ПДФ датотека чланка: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА